Wat is Ethereum?

Je kan je nu misschien afvragen hoe Ethereum nu verschilt met die andere cryptocurrency, Bitcoin. Het grootste verschil tussen de twee zit hem in de informatie die de onderliggende blockchain bijhoudt. In het geval van Bitcoin zijn dit gewoon transacties tussen personen. Dit is niet onlogisch omdat het doel van Bitcoin is om een peer-to-peer elektronisch cashsysteem te zijn om gemakkelijk geld online over te maken naar elkaar. De kerntaak van de blockchain is dus om op te volgen wie er nu juist hoeveel Bitcoins bezit.

De Ethereum Blockchain is daarentegen veel geavanceerder omdat deze meer dan enkel transacties kan opslaan, maar bijvoorbeeld ook “slimme contracten” of Smart Contracts. Applicaties die gebouwd zijn op het Ethereum netwerk genieten dus van alle voordelen die een blockchain met zich meebrengt.

Wat is Ether?

Ether is de bijhorende cryptomunt van het Ethereum netwerk. Alle gebruikers van het Ethereum netwerk dienen een bepaald bedrag aan Ether te betalen om het netwerk te kunnen gebruiken. Deze vergoedingen gaan dan integraal naar de miners die het netwerk gezond houden. Additioneel wordt er ook een vast aantal Ether gecreëerd (vergelijk het met geld bijdrukken) en aan miners uitgedeeld. Doorheen de tijd zal dit bedrag echter naar nul gaan. Ether functioneert dus als het ware als de brandstof van het Ethereum netwerk.

Ether is de virtuele munt die fungeert als brandstof voor het Ethereum netwerk. Hoewel Ether waarde heeft en verhandeld kan worden is het hoofddoel niet om een betaalmiddel te zijn.

Het is belangrijk om in te zien dat Ether dus niet bedoeld is om een betaalmiddel te zijn. Om die reden zijn Bitcoin en Ethereum dan eigenlijk ook geen substituten. Ze hebben beiden hun eigen doel en kunnen perfect naast elkaar bestaan.

Je kan je nu misschien afvragen waar Ether dan zijn waarde vandaan haalt als het geen betaalmiddel wenst te zijn. Ether heeft een bepaalde waarde omdat het de onderliggende waarde van het Ethereum netwerk weerspiegelt. Telkens het Ethereum netwerk een bepaald probleem oplost, wordt het waardevoller en stijgt bijgevolg de waarde van Ether.

Dit is echter meteen ook de reden waarom Ether zo volatiel is. Aangezien het Ethereum netwerk zelf relatief nieuw is en nog in zijn kinderschoenen staat, is het logisch dat de waarde van Ether eerder gebaseerd is op het potentieel van het netwerk in plaats van de effectieve waarde. Daarom is de waarde sterk afhankelijk van het sentiment van de markt rond Ethereum.

Bekijk hier waar je Ethereum kopen kan.

Wat zijn dApps en Smart Contracts?

Eerder in dit artikel gaven we aan dat Ethereum een softwareplatform is waar ontwikkelaars applicaties op kunnen bouwen. In de volgende paragraaf wordt er dieper ingegaan op dat deze applicaties inhouden.

Decentralized Applications of dApps zijn applicaties die gebouwd zijn op het Ethereum netwerk. Onderliggend aan deze gedecentraliseerde applicaties zijn Smart Contracts. Een Smart Contract is in essentie een contract dat zichzelf uitvoert wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn. U kunt bijvoorbeeld een Smart Contract coderen waarbij een bepaalde persoon 3 ETH uit uw portefeuille krijgt als de prijs van Ethereum morgen met 20% stijgt. Omdat deze contracten uitgevoerd worden op de blockchain genieten ze meteen ook van de talloze voordelen die een blockchain met zich meebrengt zoals bijvoorbeeld transparantie en veiligheid. Dit zorgt ervoor dat door het gebruik van Smart Contracts bepaalde tussenpersonen weggelaten kunnen worden bij bijvoorbeeld overdrachten van eigendom. Op die manier kan er een serieuze kostenbesparing gerealiseerd worden! Hieronder vind je nog een aantal voorbeelden van het toepassingsgebied van dergelijke Smart Contracts.

Gedecentraliseerde applicaties gebruiken dus deze Smart Contracts om hun kerntaak uit te voeren. Een voorbeeld van een gedecentraliseerde applicatie die momenteel in ontwikkeling is, is Augur. Deze applicatie is actief in het segment van voorspellingsmarkten. Dit zijn markten waar je bijvoorbeeld de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan voorspellen, en mits een correcte voorspelling ervoor vergoed wordt. Omdat er een theorie bestaat die zegt dat het gemiddelde van de voorspellingen van een groot aantal mensen vaak correct is willen bedrijven en organisaties hiervoor maar al te graag betalen. Om de werking van dit systeem te garanderen zal er dus een Smart Contract bestaan die je zal vergoeden indien je gemaakte voorspelling correct is. Omdat dit Smart Contract opgeslagen is op de blockchain kan er niet mee geknoeid worden en is je vergoeding gegarandeerd.

Het toepassingsgebied van Smart Contracts is eindeloos. Hieronder staan nog een aantal voorbeelden opgesomd.

  • Huurmarkten – Verhuren van een woning zonder gebruik van een notaris
  • Financiële markten – Momenteel worden repurchase agreements tussen banken voornamelijk gesetteld door SWIFT, indien men gebruik zou maken van een Smart Contract zou deze tussenpersoon kunnen wegvallen.
  • Verzekeringen – Bijvoorbeeld als een bepaald type natuurlijke ramp zich voordoet worden verzekeringsclaims automatisch getriggered zodat er geen tijd verloren gaat aan bureaucratie.

Smart Contracts worden geschreven in de programmeertaal Solidity, een high-level programmeertaal die qua syntax overeenkomt met Javascript. Daardoor is deze relatief gemakkelijk te begrijpen door de gemiddelde ontwikkelaar. Deze Smart Contracts worden dan gerund in de runtime environment van Ethereum, de Ethereum Virtual Machine. Daar worden tevens de contracten geschreven in Solidity gecompiled in byte code en geüpload naar de Ethereum Blockchain. Deze Ethereum Virtual Machine is te vinden op iedere node van het netwerk. Omwille van het feit dat de Ethereum Virtual Machine alle nodes te vinden is, wordt Ethereum ook wel eens een world computer genoemd.

Wat is Ethereum?
Schuiven naar boven